Vad vi kan - Performax affärsområden

Strategisk & taktisk planering

Vi vill hjälpa er att arbeta fram den bästa strategiska planen för ert företag. Tillsammans utarbetar vi en tydlig plan för hur ert företag ska nå era kort- och långsiktiga mål.
Läs mer

Vi hjälper er igenom dessa olika steg på ett enkelt och effektivt sätt:

 • Var ska ni?
  Vilka är era framtida mål och er strategi?
 • Var är ni?
  Vilka resurser utnyttjas bra respektive mindre bra kopplat till de framtida målen och strategin?
 • Hur ska ni nå era mål?
  Hur ska era handlingsplaner beskrivas så att ni når era mål i enlighet med er strategi?

Om ni upplever att er strategiska plan är på plats, men att någon eller några av era avdelningar behöver stöd i att bryta ner den till avdelningsplaner, hjälper vi er gärna med det.

Analys & Urval

Vi vill hjälpa er att nå era framtida mål. Då är det viktigt att fundera på vad som kommer att krävas av de olika funktionerna i framtiden för att ni ska lyckas nå målen.
Läs mer

Oavsett om ni vill analysera befintliga medarbetare, ledare eller framtida kandidater hjälper vi er att konstruera arbetsprov som visar hur de löser framtida problem som de kommer att stöta på i resan mot era mål.
Vi kan hjälpa er att analysera deras:

 • Kompetensgap (analys av kunskaps- och färdighetsnivå)
 • Attityder i jämförelse med era värderingar
 • Arbetsmotivationen kopplat till funktionen och de mål som ska nås
 • Personliga egenskaper i jämförelse med vad funktionen kräver

Organisations- & prestationsutveckling

Vår övertygelse är att resultat skapas av människor. Vi vill hjälpa er att skapa de beteenden och den kultur som krävs för att nå era framtida mål.
Läs mer


Vi kan hjälpa er att utveckla:

 • Ledningsgruppen inom områden som exempelvis implementera er strategiska plan, samarbete och kommunikation
 • Ledarnas färdigheter i att exempelvis driva ett effektivt förändringsarbete och att målstyra medarbetarna
 • Medarbetarnas beteende inom olika områden som exempelvis försäljning och service

Innan vi kan hjälpa er på bästa sätt behöver vi tillsammans förbereda oss genom att diskutera:

 • Vilka mål som ert företag ska nå
 • Vilka gap det finns i nuvarande arbetsbeteende jämfört med det önskvärda
 • Vilka gamla ovanor som ska bytas ut mot nya goda vanor
 • Vem som ansvarar för vad i vårt framtida samarbete
 • Vilka verktyg och mallar som behöver tas fram för att stödja utvecklingsarbetet
 • Hur vi ska mäta och följa upp vårt samarbete för att säkerställa att ni blir nöjda med vår insats

Eftersom det inte finns någon standardlösning för att utveckla människors beteende utarbetar vi planen tillsammans med er.