Nyheter

Öppen ledarskapsutbildning 2023
Skapa resultat genom dina medarbetare
 


Nya tider kräver nytt ledarskap

Chefer och ledare måste nu och i framtiden navigera bland helt nya utmaningar. Mer än någonsin är det viktigt att skapa resultat genom effektiv kommunikation och ett tydligt ledarskap.

Mål

1. Du ska utveckla dina kunskaper och färdigheter i att:

2. Utveckla och styra dina medarbetares beteende med hjälp av företagets värdegrund för att skapa
en vinnande kultur

3. Planera, genomföra och följa upp olika typer av medarbetarsamtal på ett värdeskapande sätt

4. Motivera dina medarbetare genom effektiv kommunikation

5. Nå uppsatta mål med målstyrning
 

Innehåll

1. Hur kan jag använda värderingarna som ett ledarverktyg i min vardag?

2. Vilka verktyg behöver jag för att kunna planera, genomföra och följa upp olika typer av
medarbetarsamtal med mina medarbetare?

3. Hur blir jag bättre på att styra min tid och prioritera mina arbetsuppgifter.

4. Vilka verktyg behöver jag för att kunna utveckla mina medarbetares beteende och följa upp
deras utveckling?

5. Hur kan jag motivera mina medarbetare och skapa en ”vinnarkultur” på min avdelning?

Datum

Steg 1: 19-20 april på Lydinge

Steg 2: 17 maj via Teams

Steg 3: 21-22 juni på Lydinge

Steg 4: 30 augusti via Teams

Pris:
SEK 45 000 per deltagare inklusive:
Utbildningsmaterial
Övernattning i enkelrum. Frukost, lunch, fika och middag på Lydinge Resort .
Moms tillkommer, resor ingår ej