Varför är det så genialiskt med företagets värderingar som verktyg i ledarskapet?

För oss är det genialiskt att som ledare använda företagets värderingar som ett verktyg för att bygga en vinnarkultur, men för att kunna det måste man först få en förståelse för delarna nedan.

Vår öppna säljutbildning - Bli bättre på att planera, genomföra och följa upp ditt säljarbete.

Vill du...

 • Öka dina färdigheter i ekonomisk argumentation och prishantering
 • Öka din genomslagskraft genom att arbeta med behov före lösning
 • Förbättra din invändningshantering och avslutningsteknik
 • Bli effektivare i din planering och uppföljning i säljarbetet
 • Utveckla din kundplattform på kort och på lång sikt

Läs mer om vår öppna säljutbildning med start i oktober -23.

Vår öppna ledarskapsutbildning - Utveckla ditt självledarskap och din förmåga att leda andra.

Vill du...

 • Motivera dina medarbetare genom mer effektiv kommunikation
 • Utveckla dina medarbetares beteende med hjälp av företagets värdegrund 
 • Lära dig skapa en vinnande kultur 
 • Planera, genomföra och följ upp olika typer av medarbetarsamtal på ett värdeskapande sätt
 • Nå uppsatta mål med tydligare målstyrning 
 • Styra och prioritera din tid för att frigöra mer produktiv ledartid

Läs mer om vår öppna utbildning med ny utbildningsstart i februari -24

Den perfekta stormen - hur ska jag tänka?

Det är nu ungefär 3 år sedan pandemin bröt ut. Tyvärr har många oerhört välskötta företag, oavsett bransch, gått i konkurs. I UCs årliga sammanställning kan man se att antalet konkurser i Sverige under hösten 2022 var den högsta på 10 år. 

Det finns såklart en gräns för alla företag vad det gäller den ekonomiska uthålligheten…

Men, pandemin var bara början på det vi har framför oss. Därför är det många som kallar den situation vi befinner oss i dag för ”den perfekta stormen”.