Resultat skapas av människor

Vår specialitet är att få människor med oss på vägen mot ett bättre resultat.

Vad vi gör

Detta är några områden som våra kunder vill ha hjälp med av oss:

Kunderna upplever inte att deras framtidsplan för hela företaget eller vissa avdelningar är tillräckligt enkel och tydlig. De vill ha hjälp av oss att analysera, diskutera och besluta om:

- Var de är
- Vart de ska
- Hur de ska komma dit

När kunderna ska besluta om vilka roller medarbetarna eller sökande kandidater ska ha i framtiden vill de att vi hjälper dem att värdera vilket beteende som krävs för att de ska lyckas nå sina mål.

Kunderna upplever att deras förmåga att träna och utveckla medarbetarnas beteende inte är effektivt nog. Ledarskapet är inte tillräckligt tränade i att driva förändringsarbetet. Förändringen på marknaden går fortare och fortare och utvecklingen av medarbetarnas nya goda vanor går inte i samma takt. Därför vill de att vi hjälper till att öka utvecklingstakten för ledningsgruppen, ledarna och medarbetarna.

Vår ambition är alltid att förtjäna ett långsiktigt samarbete inom alla områdena, men oftast startar samarbetet med att vi hjälper våra kunder inom ett av ovanstående områden.

Våra framgångsfaktorer

Vi ska på ett enkelt och effektivt sätt hjälpa våra kunder att maximera sin lönsamhet

Vad tycker våra kunder?

Våra kunder upplever att vi är:

  • Effektiva på att få människor med oss i en förändringsprocess och att få dem att ta ägarskap i utvecklingsprocessen.
  • Modiga och vågar ta hand om eventuellt svåra uppdrag de har vad det gäller exempelvis att bearbeta negativa inställningar, dålig kultur eller byta ut gamla ovanor till goda vanor.
  • Praktiska i vårt arbetssätt. Vi får teorin att fungera i praktiken.
  • Snabba på att sätta oss in i deras situation och anpassa insatsen utifrån deras mål, strategi och utmaningar.
  • Flexibla och tar alltid utgångspunkt i det som fungerar bra hos dem idag och använder det som en hävstång för att förbättra det som inte fungerar.

Våra kunder upplever att vi är bättre på att skapa snabbare ROI jämfört med våra konkurrenter.


Öppen ledarskapsutbildning 2021

Skapa resultat genom dina medarbetare
– med värderingsstyrt ledarskap

Nya tider kräver nytt ledarskap

Chefer och ledare måste nu och i framtiden navigera bland helt nya utmaningar. Mer än någonsin är det viktigt att skapa resultat genom effektiv kommunikation och ett tydligt ledarskap.

Mål

1. Du ska utveckla dina kunskaper och färdigheter i att:

2. Utveckla och styra dina medarbetares beteende med hjälp av företagets värdegrund för att skapa
en vinnande kultur

3. Planera, genomföra och följa upp olika typer av medarbetarsamtal på ett värdeskapande sätt

4. Motivera dina medarbetare genom effektiv kommunikation

5. Nå uppsatta mål med målstyrning

Innehåll

1. Hur kan jag använda värderingarna som ett ledarverktyg i min vardag?

2. Vilka verktyg behöver jag för att kunna planera, genomföra och följa upp olika typer av
medarbetarsamtal med mina medarbetare?

3. Hur blir jag bättre på att styra min tid och prioritera mina arbetsuppgifter.

4. Vilka verktyg behöver jag för att kunna utveckla mina medarbetares beteende och följa upp
deras utveckling?

5. Hur kan jag motivera mina medarbetare och skapa en ”vinnarkultur” på min avdelning?

Datum

Steg 1: 24-25 augusti på Lydinge Resort
Dag 1 kl 09.00-17.00
Dag 2 kl 08.00-16.00

Steg 2: 14 september via Teams
Dag 3 kl 09.00-16.00

Steg 3: 5 oktober via Teams
Dag 4 kl 09.00-16.00

Steg 4: 26-27 oktober på Lydinge Resort
Dag 5 kl 09.00-17.00
Dag 6 kl 08.00-16.00

Pris:
SEK 42 500 per deltagare inklusive:
Utbildningsmaterial
Övernattning i enkelrum. Frukost, lunch, fika och middag på Lydinge Resort .
Moms tillkommer, resor ingår ej